Laboratoř

Oddělení klinické biochemie a hematologie

Laboratoř Nemocnice s poliklinikou Praha Italská prošla akreditací Českého institutu pro akreditaci (ČIA).

Akreditace je prováděna na základě mezinárodně uznávaných kritérií a pravidel obsažených v mezinárodních normách, normativních a dalších dokumentech týkajících se akreditace, na základě příslušných metodických pokynů pro akrditaci a dokumentů mezinárodních organizací zabývajících se akreditací.

Oddělení klinické biochemie a hematologie je samostatné oddělení společných vyšetřovacích a léčebných složek NsP Praha Italská.
Na OKBaH se provádí převážně biochemická vyšetření krve a moče a vyšetření hematologická. Dále laboratoř provádí některá vyšetření imunologická, mikrobiologická a vyšetření patřící pod laboratoř nukleární medicíny. OKBaH provádí odběry krve a sběr biologického materiálu na vyšetření prováděná v jiných laboratořích.

Výsledkem vyšetření v OKBaH je zpráva o klinicko-biochemickém vyšetření. Tato zpráva je součástí dokumentace nezbytné k diagnostické činnosti.

 

Soubory ke stažení:

Laboratorní příručka

Přehled vyšetření - příloha č. 1 laboratorní příručky

Převodník údajů žádanka - výsledkový list - příloha č. 2 laboratorní příručky

Žádanka o laboratorní vyšetření OKBH

Stanovené nejistoty vyšetření

 

Denní režim OKBH:

06,30 - 10,30 Příjem pacientů - kapilární odběry
( diabetici-poradna, křivky )
06,30 - 10,30 Příjem pacientů na odběry biologického materiálu
( venózní odběry a příjem moče )
06,30 - 15,00 Příjem pacientů-odběry STATIM, kapilární odběry
( stanovení glukosy )
06,30 - 10,00 Příjem materiálu, centrifugace a separace séra pro analýzy, příprava vzorků pro odeslání na jiná pracoviště
12,00 - 14,00 Analytická a lékařská kontrola. Tisk výsledků.
14,00 - 16,00 Výdej a distribuce výsledků
( tištěná i i elektronická forma – tj. export do informačních systémů lékařů )
06,00 - 16,00 Analytický provoz

 

Vedoucí oddělení 
Mgr. Eva Kvačková. (tel.: +420 221 087 522)
e-mail: eva.kvackova@doz.agel.cz

Vedoucí zdravotní laborant: 
Marie Procházková (tel.:+420 221 087 523)
e-mail: marie.prochazkova@doz.agel.cz

Kde nás najdete: 
Přízemí Budova A, místnost 018

Fotogalerie